Meta System M43

Inditás és rablásgátló

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

Az M43 egy automatikus élesedésű indításgátló készülék, amely mind közelítőkártyával, mind elektronikus kulccsal is működtethető.

 • A készülék rendelkezik rablásgátló funkcióval is, ebben az állapotban a motorblokkolással párhuzamosan a gépkocsi kürtjét és irányjelzőit is működteti. Ez a funkció kiegészítő lehetőség, amelynek aktiválását minden esetben a telepítés előtt kell elvégezni. A funkció kiiktatása, illetve újraaktiválása a működés során bármikor elvégezhető, ezen műveletekhez azonban a telepítő, illetve szakműhely beavatkozása szükséges.
 • A biztonságos működés érdekében a közelítőkártyát tartsa minden esetben magánál, sohasem a gépkocsiban.
 • KÖZELÍTŐKÁRTYÁK ÉS ELEKTRONIKUS KULCSOK

  Az M43 készülékhez maximálisan 4 db közelítőkártya és 4 db elektronikus kulcs tanítható be, az alapkészlet 2 db kártyát és egy elektronikus kulcsot tartalmaz.

  AUTOMATIKUS ÉLESEDÉS

  Az M43 automatikusan beélesedik, amennyiben a gyújtás kikapcsolása után a készülék 20 másodpercen keresztül nem érzékeli a közelítőkártya jelenlétét a vételi körzetben.

  BEKAPCSOLT (ÉLES) ÁLLAPOT

 • Bekapcsolt állapotban a készülék LED-je villog, és a gépkocsi motorja nem indítható.
 • Bekapcsolt állapotban a gépkocsi gyújtásának bekapcsolására (illetéktelen indítási kísérlet) a LED folyamatosan világít.
 • Bekapcsolt állapotban egy ajtónyitás hatására a LED 5 másodpercig folyamatosan világít.

 • KIKAPCSOLÁS

 • A készülék kikapcsolása egy ajtó kinyitására, illetve a gyújtás bekapcsolására bekövetkezik, amennyiben a készülék a közelítőkártya jelenlétét érzékeli a vételi körzetben.
 • Kikapcsolt készüléknél a gyújtás bekapcsolásakor a LED annyi gyors villogást végez, ahány db közelítőkártya van a készülékhez tanítva.

 • AZ ELEKTRONIKUS KULCS HASZNÁLATA

  A kulcsot az olvasóegységbe helyezve a készülék kikapcsolását a készülék LED-jének egy villanása és egy BOOP hang, a bekapcsolását a készülék LED-jének egy villanása és egy BEEP hang jelzi. A készüléket kulccsal kikapcsolva mindaddig kikapcsolt állapotban marad, amíg kulccsal újra be nem kapcsolja.

  A KÖZELÍTŐKÁRTYA HASZNÁLATA

  A kártya kerek tokozásban helyezkedik el közepén egy átlátszó nyomógombbal. Első pillantásra egy távirányítónak tűnik, azonban mégsem az. Az átlátszó nyomógomb alatt egy piros LED helyezkedik el, amely a kártya normál működése során ütemesen villog. Ez a villogás jelzi, hogy a kártya működőképes, tehát minden egyéb beavatkozás nélkül vezérli a gépkocsiba épített készüléket. A mindennapos használat során a nyomógombnak nincs funkciója. A kártya egy db CR2032 típusú elemmel működik, amely élettartama mindennapos használatot figyelembe véve kb. 2 év. Az elem kimerülése esetén csak ilyen típusú elemmel pótolja az eredetit! Az elemcsere során a kártya és a készülék nem veszíti el a kapcsolatot, újraszinkronizálásra nincs szükség.

  RABLÁSGÁTLÓ FUNKCIÓ

 • A rablásgátló folyamat beindul minden esetben, ha a gyújtás legalább 5 másodperce be van kapcsolva, a közelítökártya nincs a készülék vételi körzetében, és a készülékhez csatlakoztatott ajtók valamelyike kinyílik.
 • A folyamat hat fázisra osztható, amelyek bármelyikéből vissza lehet térni a készülék normál állapotába, akár a közelítőkártya vételi körzetbe kerülésével, akár az elektronikus kulcs használatával.

 • 1. FÁZIS – 10 másodperc, a készülék figyelmen kívül hagyja a kártyától érkező jeleket, és továbblép a 2. fázisba.
  2. FÁZIS – 25 másodperc, a készülék semmilyen jelzést nem ad, és várja a kártyától érkező jeleket. Ezek híján továbblép a 3. fázisba.
  3. FÁZIS – 10 másodperc, a készülék LED-je villog, a csipogó BEEP hangokat ad, a gépkocsi irányjelzői villognak, a kürt szaggatott hangjelzést ad.
  4. FÁZIS – 20 másodperc, a LED villog, a csipogó folyamatos hangjelzést ad, a készülék egy másodperc időtartamra blokkolja a motort, az irányjelzők és a kürt a 3. fázisban leírtak szerint működik.
  5. FÁZIS – 30 másodperc, a készülék 5 másodpercenként 1 másodperc időtartamra blokkolja a motort, a LED villog, az irányjelzők és a kürt a 3. fázisban leírtak szerint működik.
  6. FÁZIS – teljes blokkolás, a gépkocsi nem indítható.